top of page

Vi erbjuder tjänster inom 
följande områden

Omvärldsanalys

Hastigheten på utvecklingen går i ett rasande tempo. Vi ser nya aktörer komma in på marknaden både vad gäller tillverkare av fordon men också aktörer inom åkerinäringen som ser möjligheter både vad gäller autonoma fordon och elektrifiering. Här gäller det att göra sin omvärldsanalys för att veta vart man ska ta sin verksamhet men också vilka investeringsbeslut man behöver ta. 

Transportekonomi

Vår kompetens inom transportekonomiområdet sträcker sig från transportkalkylering av fordon, prissättning till indexering av avtal. 

Transportekonomi handlar även om klimatredovisning då det börjar bli en viktig del i transportaffären.

Att förstå och kunna mer än sin kund är helt centralt ör att skapa hållbara och lönsamma affärer.  

Vi använder oss av verktyg från Sveriges Åkeriföretag.

Digitalisering

Digitalisering har blivit ett modeord senaste åren. 

Vad digitalisering innebär varierar mellan verksamheter. 

I grunden handlar det om att med digital teknik kunna förbättra och effektivisera processer i en verksamhet eller att komma på nya lösningar. 

Viktigt med digitaliseringen är att man sätter kunden i fokus och att det ska handla om förbättringar som i förlängningen skapar värden och gör arbetet enklare. 

De tre viktiga komponenterna i digitalisering är användaren, affären(kunden och kundens kund) och tekniken. Alla dessa komponenter behöver hänga ihop. 

Projektledning

Projektledning är en viktig del där många organisationer inte riktigt hinner med att arbeta på ett strukturerat sätt. Vissa gånger kan det vara enklare att ta in en extern person för att stödja organisationen i projektarbetet. 
 

Exempel på projekt där vi kan komma in och hjälpa till: 

byte av affärssystem, driftsättning av uppdrag, förändring av organisation, digitalisering, transportekonomisk uppföljning m.m.

Vi erbjuder följande:

Transportekonomi
Transportkalkylering, index och transportekonomisk uppföljning - vi hjälper dig att räkna och sätta rutinerna. 

Klimatredovisning
Få ihop klimatredovisning över dina transporter för din kund. Vi hjälper dig sammanställa och få ihop din klimatredovisning på ett effektivt sätt. 

Digitalisering
Dra nytta av den data som finns för att skapa effektivitet, mindre administration och mer kundnytta. Vi analyserar verksamheten och kommer förslag på förbättringar. 

Elektrifiering
Hur ska du tänka och räkna på investeringar i elektrifierade lastbilar. Vi hjälper dig att räkna.

Robotisering och autonomi
Hur ska du hantera robotisering och autonoma fordon? Behöver du redan idag planera investeringsbeslut och tänka annorlunda inför en förändrad värld?

Utbildning
Utbildning i transportekonomiska kravställningar och hur du som upphandlare bör tänka. Vi kan också företagsanpassa kurser inom transportekonomi.

bottom of page