top of page
Motorväg antenn

Vår målgrupp

De tjänster vi erbjuder har fokus på transportsäljare och transportköpande företag. Vi är framför allt fokuserade på att kunna hantera rådgivning och arbete kring transportekonomi, klimatredovisning, projektledning,

digitalisering, omvärldsanalys, robotisering och elektrifiering. 

Transportekonomi ger lönsamhet
Image by Mathieu Stern

KALKYLERING GER ÖKAD LÖNSAMHET

Transportekonomi är ett brett begrepp. Många gånger tänker man sig att det endast handlar om att få ihop en transportkalkyl och sedan ge ett pris till en kund. Idag har begreppet transportekonomi vidgats till att innefatta, kalkylering, uppföljning, klimatredovisning, avtalsskrivning, index m.m. 

Det är viktigt att se alla dessa delar som integrerade i en transportaffär. Alla delar är viktiga när man både ska upphandla och sälja transporter. Vår kompetens inom området kan ge dig ett gott stöd för hur du ska tänka när du både ska sälja transporter (åkeri) eller om du ska upphandla transporter och är en transportköpare. 

Många kunder kräver rapporter på sin klimatpåverkan. Vi kan guida dig i hur du gör för att få ihop dina klimatredovisningar på ett bra sätt. 

Vi kan åta oss att hjälpa er sammanställa ert företags totala klimatpåverkan och hur ni systematiserar detta för att få enklare flöden. 

Viktigt är att du tar initiativet till att visa din kund hur informationen ska redovisas. Inte sällan ber kunderna om information de inte använder eller har nytta av vilket skapar onödig byråkrati.  

Digitalisering, elektrifiering och robotisering.
Datorprocessor

VÄGLEDNING

Många åkerier står idag inför investeringsbeslut och svåra val när man ska flytta sitt åkeri in i framtiden. Hela transportnäringen står inför en elektrifiering. Frågan är hur fort det kommer att gå och vilken påverkan elektrifieringen får på självkörande fordon?
 

Hur ska man tänka runt kundkraven och vad är rimligt exempelvis med hänsyn till miljö och tillgänglighet av förnybara bränslen och redovisning av klimatdata? Det är inte sällan att man investerar i bra system men inte mäktar med att använda sig av alla bra funktioner som finns.

 

Digitalisering handlar om att göra saker smartare med hjälp av digitala verktyg som effektiviserar er verksamhet. För att veta vart man ska är det bra att också förstå sin framtid och vilka förutsättningar man har och vad konkurrenterna gör.

Vi hjälper dig digitalisera i stort och smått. Hör av dig om du vill veta mer.

Omvärldsanalys
Grön skog

EN KOMPLEX VÄRLD

Det är inte ovanligt att åkerier växer med befintliga kunder. Många gånger svarar en åkare reflexmässigt ja på frågan om han kan åta sig att köra lite flera uppdrag, och därmed blir konsekvensen att man behöver investera i fler fordon. 

Historiskt har det självklara valet att köra på en drivlina som bygger på diesel. Vi är på väg in i en ny era där många bara för några år sedan sa att tunga lastbilar inte kommer att gå på el. Nu börjar de eldrivna tunga lastbilarna på allvar komma ut i riktiga uppdrag och med kunden ivrigt påhejande då många nu vill profilera sig vara en del av omställningen mot ett fossilfritt samhälle. 

Likväl som det gäller att ha koll på motparten i en avtalsförhandling gäller det även att ha gjort sin omvärldsanalys vad som kommer att påverka företaget, nu och i framtiden. 

Vi ser en tydlig trend där transportköparna mer och mer är villiga att ta ökade kostnader i hållbara lösningar. 

Projektledning
Brainstorming

PÅ DINA VILLKOR

Vill du utveckla ditt företag och är osäker på vart du ska vända dig? Behöver du hjälp med att planera eller förverkliga ditt nästa projekt? Många gånger ska en projektledare fortsätta med sina befintliga arbetsuppgifter samtidigt som man ska leda ett projekt.  

Projekt tenderar också att dra ut på tiden och man håller inte alltid tidsramarna. Därför är det viktigt att du väljer den metod som passar dig och har realistiska förväntningar i förhållande till nedlagd tid.

Vi hjälper dig ta ditt nästa projekt i mål!

bottom of page