top of page
Sphere on Spiral Stairs

Om vår verksamhet

MED ÅKERINÄRINGEN I FOKUS

Resare Åkerikonsult AB grundades 2022. Vi har 60 års samlad branschkunskap om den svenska åkerinäringen, med andra ord goda förutsättningar för att hjälpa dig.
Vårt huvudfokus: att hjälpa  åkeriföretagare, upphandlare m.fl att ta steget in i framtiden genom att bistå med kunskap och förståelse för hur åkeriföretag fungerar och agerar. Vad händer inom robotisering, elektrifiering och andra viktiga områden som påverkar
upphandlingar och investeringsbeslut. 

Vår affärsidé är att vägleda, hjälpa både åkerier och upphandlare att lättare navigera i frågor som rör åkeriers förutsättningar för att utföra transporter på den svenska marknaden. 

Vår kärnkompetens är digitaliseringsfrågor bland annat kopplade till åkerinäringen inom frågor som rör klimatredovisning och transportekonomisk kalkylering samt
uppföljning av åkeriets ekonomi. 

En komplex verklighet som bara blir mer komplex gör att det är lätt att gå fel för upphandlare och åkeriföretagare, vad gäller investeringsbeslut men likväl hur man ska ställa krav i en och följa upp. Vi tar oss an varje kund med samma entusiasm och utvecklar personligt anpassade och unika lösningar.

 

Ring oss idag och se vad vi kan göra för dig.

bottom of page